Προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του ΕΟΣ Ξάνθης...

Ανάληψη ευθύνης:

Οι συμμετέχοντες στις πεζοπορικές-ορειβατικές δραστηριότητες του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί με την με την αίτηση εγγραφής τους και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του συλλόγου (www.eosx.gr).

  1. Για τη συμμετοχή τους, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να είναι ενήλικες και υγιείς, να γνωρίζουν τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των εγχειρημάτων στα οποία θα συμμετάσχουν, και να αναλαμβάνουν ατομικά την ευθύνη για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών και για την ασφάλειά τους, αποδεχόμενοι τους κινδύνους που ενέχει η συμμετοχή τους σε αυτές.
  2. Να δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, την εμπειρία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκάστοτε διαδρομή στην όποια θα επιλέξουν να συμμετάσχουν, καθώς επίσης και ότι θα έχουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και για τον επικείμενο χρόνο διεξαγωγής της διαδρομής-ανάβασης.
  3. Η συμμετοχή τους προϋποθέτει παραίτηση από κάθε απαίτησή τους, τόσο κατά του συλλόγου όσο και κατά του εκάστοτε συντονιστή της δραστηριότητας στην οποία θα συμμετάσχουν, σε περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στους ίδιους.
  4. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει συμμετοχή στον “ΥΠΕΥΘΥΝΟ” της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι μέλος γίνεται την πρώτη φορά που θα συμμετάσχει, συμπληρώνοντας την Αίτηση Μέλους και πληρώνοντας την εφάπαξ εγγραφή (10€)  - και ετήσια συνδρομή (20€). Εάν είναι ήδη μέλος άλλου Αθλητικού Σωματείου, μέλους της Ε.Ο.Ο.Α., γίνεται δεκτός/ή, αρκεί να προσκομίσει την Ορειβατική ταυτότητα της Ομοσπονδίας θεωρημένη. Στην περίπτωση αυτή (μόνον), δεν είναι απαραίτητο να γίνει μέλος και του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης. Η προϋπόθεση αυτή συνάδει με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο για τα σωματεία και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Στόχος του συλλόγου είναι να αποτελέσει την «ορειβατική» οικογένεια των νέων μελών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στο βουνό και να μοιραστούν με την ίδια αγάπη για τη φύση και την ορειβατική ιδεολογία, τις συγκινήσεις που προσφέρει η συντροφικότητα και η ασφάλεια στις αναβάσεις με το σύλλογο. Επιδίωξη του Συλλόγου μας είναι η κατάργηση της συμμετοχής «περαστικών» ή «πελατών» και η ενίσχυση της έννοιας «Σύλλογος», μιας συντροφιάς ανθρώπων που διακατέχονται από την αγάπη για το βουνό και τη φύση και έχουν αναπτυγμένη την ορειβατική αλληλεγγύη.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Για δραστηριότητες πλέον της μίας ημέρας οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο τηλέφωνο του «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ» για την κάθε δραστηριότητα και όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα, φυσικά σε ώρες κατάλληλες, με κράτηση ονοματεπώνυμου και αριθμού τηλεφώνου καθώς και την προκαταβολή του μισού κόστους, εφόσον υπάρχει.

Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, εκτός εάν γίνει ακύρωση δέκα (10) ημέρες πριν την αναχώρηση ή εάν η ακυρωθείσα θέση συμπληρωθεί από άλλο άτομο. Η εξόφληση της συμμετοχής γίνεται τρεις (3) μέρες πριν την αναχώρηση.

Για μονοήμερες αναβάσεις δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως την προηγούμενη μέρα της ανάβασης.

Το σημείο συνάντησης για την αναχώρηση είναι το parking του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Ξάνθης «Φίλιππος Αμοιρίδης» εκτός αν ορισθεί κάποιο άλλο από τον υπεύθυνο.